Kuran’ın Çoğaltılmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur? Belirtiniz.

Bu yazımızda Kuran’ın çoğaltılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur belirtiniz kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Kuranı Kerim, Allah’ın kelamıdır. Vahiy olarak Peygamber (a.s.)’a indirilmiştir. Kuranı Kerim parça parça olarak yirmi üç senede indirilmiştir. Bunun sebebi Müslümanların Allah’ın emir ve yasaklarını benimsemeleri ve kolayca uygulayabilmeleridir. Peygamber (a.s.)’ın vefatından sonra Kuranı Kerim bir arada tutulurken fetihler nedeniyle genişleyen topraklara da götürülmek istenince kitap haline getirilmiştir.

Hazreti Ebubekir (r.a.) döneminde kitaplaştırılan Kuranı Kerim, Hazreti Osman (r.a.) döneminde çoğaltılmıştır. Kuranı Kerim çoğaltılarak yeni fethedilen İslam beldelerine gönderilmiştir. Böylece İslam’ın yayılmasında hız kazanılmıştır. Kuranı Kerim en temel kaynaktır. Müslümanların sosyal hayatında en çok ihtiyaç duydukları kitap olarak hayat nizamının kurulmasında etkili olmaktadır.

1 yorum

  1. Kuran’ın çoğaltılmasına neden ihtiyaç duyulmasın eğer geçmişte kutsal kitabımız çoğaltılmasaydı inen tüm vahiyler kaybolur veya pek çok kez değiştirilir aslını kaybederdi.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.