Kültürün Oluşması İle Yaşanılan Bölge Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır

Kültürün oluşması ile yaşanılan bölge arasında sizce nasıl bir ilişki kurulabilir ?

Her toplum yaşadığı bölgenin coğrafi, iklimsel koşullarına göre bir kültüre sahiptir örneğin Araplar kıyafetleriyle çöl kültürünün örneklerini taşımaktadır.

Bu durum eski Türklerde de böyledir savaşçı, göçebe toplum özellikleri kültürlerini de şekillendirmiştir. Kışın geniş otlaklarda yaşayan halk yaz geldiğinde vadilere, düzlük arazilere gelmişlerdir bu göçebe yaşam sayesinde çadır kültürü ortaya çıkmıştır. Türklerin at sırtında ok atabilecek derecede iyi savaşçı olmalarının sebebi de aynı şekilde göçebe yaşam tarzıdır.

Dini inançlar da aynı şekilde toplumun coğrafi koşullarından yani kültüründen etkilenerek ortaya çıkmıştır. Mimari anlamda Uygurlar dönemine kadar bir eser veremeyen Türkler göçebe hayatın etkisiyle çadırlara yaşamış ve iklim koşullarından ötürü gökyüzünden medet ummuştur ve bu sayede göktanrı inancı meydana gelmiştir.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.