Klasik Dönem Özellikleri

Klasik Dönem Özellikleri Hakkında Bilgi

Klasik dönem, sanat tarihinde, Eski Yu­nan uygarlığında İÖ 480-323 arasında kalan zaman dilimidir. Terim daha geniş anlamıy­la bütün uygarlıkların en olgun düzeye ulaş­tığı evreyi belirtmek için de kullanılır. Eski Yunan uygarlığının gelişim süreci içinde Arkaik dönemden (İÖ y. 650- 480) sonra ve Helenistik dönemden (İÖ 323-30) önce yer alan Klasik dönemde, Yunan kültürü daha çok Atina’da odaklaştı ve devlet adamı Perikles’in becerikli yöneti­mi altında günden güne gelişti. Bu dönemde uzun süren savaşlara sahne olan İyonya’nın, uygarlık alanında Arkaik dönemdeki üs­tünlüğünü korumasına olanak kalmamıştı.

Atina’nın siyasal rakibi Sparta da kültür alanındaki bu önderliği onun elinden almak niyetinde olmadığı gibi, böyle bir işi başara­bilecek güçte de değildi. Klasik dönem Atina uygarlığı o kadar sağlam temellere dayanıyordu ki, uzun süren Peloponnesos Savaşı’nda (İÖ 431-404) kentin uğradığı birçok felakete karşın hiçbir biçimde sarsılmadığı gibi, İÖ 5. yüzyılın.sonlarına doğru Yunanistan’ın tümünü etkisi altına aldı.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.