7:55 am - Pazartesi Mart 27, 2017

Kızılkum çölü nerede

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:34 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Kızılkum çölü nerededir

Kızılkum Çölü, Kazakistan ve Özbe­kistan topraklarında çöl. Aral Gölünün güneydoğu kesiminde, Seyhun (Sirderya) ve Ceyhun (Amu Derya) ırmakları arasında yaklaşık 300.000 knr’lik bir alanı kaplar. En yükseği 922 m’ye ulaşan bir dizi tekil, çıplak dağ ile birkaç büyük kapalı havzayı içine alan ve kuzeybatıya doğru giderek alçalan bir ovadan oluşur.

Yılda 100-200 mm’yi bulan yağışların büyük bölümü kış ve ilkba­har aylarında düşer. Kum tepeciklerinde yetişen çöl bitkileri karakul koyunlarının, atların ve develerin otlatılmasını sağlar Çölde bazı küçük vaha yerleşmeleri kurul­muştur. Çölün güneydoğu kesimindeki Gazli’de önemli doğal gaz, orta kesimindeki Muruntau’da ise altın yatakları vardır.

Yorum Yazın