Kızamık Nedir Kızamık Belirtileri Nelerdir

Kızamık Belirtileri, Kızamık Nedir

Kızamık, genellikle iki-dört yılda bir salgın­lara neden olan ve sıklıkla çocuklarda görülen virüs kökenli döküntülü enfeksiyon hastalığıdır. Kızamık geçirmiş annenin çocuğunda doğumdan sonraki ilk ‘dört-beş ay boyunca hastalığa karşı bağışıklık vardır; bir kez geçirildiğinde yaşam boyu bağışıklık kazanılır.

Kızamık son derece bulaşıcıdır; hastayla karşılaşma bile hastalığın bulaşmasına ne­den olur. Bulaşma olasılığı döküntüler orta­ya çıkmadan hemen önce en yüksek düzey­dedir, döküntüler solarken azalır. Hastalık, herhangi bir komplikasyona yol açmazsa ölüm tehlikesi hemen hiç yoktur. Kızamık geçiren bireyin vücuduna genellikle solu­num yollarından giren bakterilerin yol açtığı bronkopnömoni ve başka akciğer enfeksi­yonları ölüm nedeni olabilir.

Hastalığın kuluçka devresi yaklaşık 10 gündür; daha sonra ateş, gözlerde sulanma ve kızarma (konjunktivit), burun akıntısı, burun ve boğaz mukozalarında kızarma ve şişme ortaya çıkar. Bu belirtiler hastalığın basit bir soğuk algınlığı sanılmasına neden olabilir. Bu dönem 48-96 saat sürer. Dökün­tü görülmeden 24-36 saat önce yanak muko­zasında yaklaşık 0,75 mm çaplı, parlak kırmızı bir alanla çevrili mavimsi-beyaz Koplik lekeleri belirir. Döküntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte ateş de yükselmeye baş­lar; döküntü bütün vücudu kapladığında ateş 40°C’ye kadar yükselmiş olabilir. Bir- iki gün sonra döküntü koyu kırmızı bir renk alır ve zamanla solar; bu arada ateş hızla düşer, öbür belirtiler de kaybolur. Kızamık öbür döküntülü hastalıklarla karıştınlmamalıdır. Yalancı kızamık ola­rak da bilinen rozeola infantum bebeklerde görülür ve kızamığa benzer döküntülere neden olur. Ama bu hastalıkta döküntü iki-üç gün süren yüksek ateşten sonra ortaya çıkar; döküntünün başlamasıyla ateş düşer. Kızamıkçık ise kızamıktan daha kısa sürer, belirtiler genellikle daha hafiftir. Kimi zaman da kızıl hastalığında ya da serum ve ilaç alerjilerinde ortaya çıkan döküntüler, kızamıkla karıştırılabilir. Bu duruma en sık yol açan ilaçlar fenobarbital, difenilhidantoin, sülfonamitler, fenolftalein ve penisilindir.

20. yüzyılda kızamığa bağlı ölümler sülfonamit ve başka antibiyotiklerin yaygın ola­rak kullanılmaya başlamasıyla azalmıştır. Öbür virüs kökenli enfeksiyonlar gibi kıza­mıkta da kullanılabilecek özgün bir ilaç yok­tur. Genellikle yatak istirahatı, gözlerin enfeksiyondan korunması, solunum yolları­nın örselendiği durumlarda hastaya buhar solutulması yeterlidir.

1960’ların sonlarından beri yaygın olarak uygulanan kızamık aşısının hastalığın tama­men ortadan kalkmasını sağlayacağı düşünüldüyse de, beklentilerin tersine hastalığın görülme sıklığı bütün dünyada artmıştır. Bunun nedeni canlı virüs aşısı olan kızamık aşısının ısıyla karşılaştığında, örneğin gü­neşte 10 dakika kaldığında etkisini hızla kaybetmesidir. Bu özellik aşının tropik bölgelerde kullanımını büyük ölçüde engel­ler. Bu nedenle, daha dayanıklı, bozulma­yan bir aşı geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Kızamık nedir kızamık belirtileri hakkında bilgiler aktardık.

Kızamık Önlemi İçin Çocuklarınıza Mutlaka Kızamık Aşısı Yaptırın

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.