3:18 pm - Cuma Mart 24, 2017

Kipuka nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:35 | Sizden Gelenler | 0 Yorum

Kipuka nedir, kipuka ne demek

Kipuka, volkanik kökenli olan ya da olma­yan kayaçların tümüyle lav akıntılarıyla çevrelendiği (ama örtülmediği), birkaç met­rekare ile birkaç kilometrekare arasında değişen genişliklerdeki arazi. Bu tür yüzey oluşumlarına özellikle Hawaii’de rastlanır. Çevredeki lav alanının üstünde yükselen kipukalara yanardağ penceresi denir; bun­lar, bir lav akıntısının, bir yükseltinin çevresinde dallanmasıyla oluşur.

Kipukalar, çevredeki öteki lav akıntılarından ko­layca ayırt edilebilir, çünkü bu tür araziler bitkilerin yetişmesine son derece elverişli­dir. Lav akıntılarının düzensiz olması ya da bir dizi akıntının birleşmesi durumunda kipukalar çevredeki lav örtüsünden daha aşağıda kalabilir. Bu tür arazilerde ise bit­ki yetişmez. Lav akıntılarının altındaki yaşlı kayaçlar kipukalarda kolayca incelene­bilir.

Yorum Yazın