Kimyasal İlgi Nedir

Kimyasal İlgi Nedir

Kimyasal ilgi, afinite olarak da bilinir, bir atomun, elementin ya da bileşiğin, farklı yapıdaki atomlarla, elementlerle ya da bile­şiklerle tepkimeye girme ya da birleşme eğilimidir. Serbest enerjideki azalma, kimyasal ilginin nicel ölçüsüdür. Kimyasal ilginin işareti her zaman tepkime hızınınkiyle aynı­dır; ilgi sıfır olduğunda, tepkime hızının da sıfır olması, yani sistemin dengede olması gerekir. Tepkime konusuna da göz atarak bu konu hakkında bilginizi pekiştirebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Top