Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Mayıs 2017

Karakoçan Nereye Bağlı

Karakoçan Nereye Bağlı

Karakoçan Nereye Bağlı, Karakoçan Hakkında Bilgi

Karakoçan, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Elazığ iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 1.085 km; olan Karakoçan ilçesi batıda Tunceli, kuzey ve doğuda Bingöl illeri, güneyde de Kovancılar ilçesiy­le çevrilidir.

Elazığ ilinin kuzeydoğusunda yer alan ilçe toprakları, yüksek ve engebelidir. Karaboğa Dağları, ilçenin doğu kesimini kuzeydoğu- güneybatı doğrultusunda boydan boya en- gebelendirir. Murat Irmağının önemli kolla­rından biri olan Peri Suyu, Bingöl ve Tunce­li illeriyle doğal sınırı oluşturur. Karakoçan kentinin doğusundaki küçük bir dere üze­rinde sulama amaçlı Kalecik Barajı kurul­muştur.

Sert iklim, yükseklik ve ekilebilir toprakların azlığı nedeniyle tarım pek gelişmemiştir. İlçe halkının temel geçim kaynağı hayvancı­lıktır. En çok koyun ve kıl keçisi beslenir. Hayvancılıkla uğraşan aşiretler yazın sü­rülerini Karaboğa Dağlarına çıkarır. Hay­vancılık, geleneksel yöntemlerle canlı hay­van ticaretine yönelik olarak yapıldığın­dan süt, yün, kıl ve deri gibi hayvansal ürünlerin miktarı azdır. İlçede yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler buğday, şeker panca­rı ve elmadır. Sınırlı miktarda arpa, soğan, üzüm, kayısı ve baklagiller de yetiştirilir.

1936’da Elazığ’a bağlı bir ilçe merkezi yapılan ve gelişmiş bir köy görünümünde olan Karakoçan kenti. 5 km güneydoğusun­dan geçen Elazığ-Bingöl karayoluyla il mer­kezine 97 km uzaklıktadır.

Karakoçan Belediyesi 1936’da kurulmuş­tur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

günaydın mesajları e-okul cuma mesajları doğum günü mesajları anneler günü mesajları