Karadeniz Bölgesi Ulaşım ve Ticaret Özellikleri

Karadeniz Bölgesi Ulaşım ve Ticaret

Bölge, ulaşımın güçlükle sağlandığı bir yerdir. Karade­niz kıyısı boyunca yeterli limanların ve deniz taşıtlarının olmaması, dağlık alanların fazla yer tutması, ulaşımı engelleyen faktörlerdendir. Ayrıca bölgede yapılacak karayolu yada demiryolu maliyeti de engebeliliğin fazla olmasından dolayı çok yüksektir. Bölgede dağların kıyı­ya paralel uzanması kuzey-güney yönlü ulaşımın geçit­lerden sağlanmasına neden olmuştur. (Ilgaz, Kalkanlı ve Kop geçitleri gibi)

Bölgede Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak, Samsun ve Trabzon limanları büyük tonajlı gemilerin yanaştığı her türlü liman hizmetlerinin verildiği modern limanlar ara­sındadır. Özellikle, Trabzon limanı transit taşımacılığın yapıldığı en önemli limandır. Bölgedeki tek doğal liman olan Sinop limanı hinterlandı (ard bölge) dar olduğu için gelişmemiştir.

Trabzon’da kurulan serbest ticaret bölgesi, bölge ticare­tinin gelişmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Karadeniz Bölgesi Ulaşım Özellikleri ve Ticaret hakkında bilgiler verdik.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.