Kandilli Rasathanesi Kim Kurdu Ne Zaman ve Kuruluş Amacı

Kandilli Rasathanesini Kim Kurdu Ne Zaman Kuruldu, Kandilli Rasathanesinin Kuruluş Amacı

Kandilli Rasathanesi, 1911 yılında Fatin Gök­men tarafından kurulan gözlem evidir. Göz­lem evinde başlangıçta yalnızca meteoroloji gözlemleri yapıldı ve İstanbul için hava tahmin raporları hazırlandı. Kurulduğunda Rasathane-i Âmire, daha sonra Maarif Vekâleti, Hey’et ve Fiziki Arzî İstanbul Rasathanesi olarak adlandırılan gözlem evi 1936’dan sonra Kandilli Rasathanesi adını aldı. Gerçek anlamda astronomi çalışma­ları, 20 cm çaplı, 307 cm odak uzaklıkh ekvatoryal Zeiss dürbününün 1947’de kulla­nıma girmesiyle başladı. 1947’den sonra, bir ara saat işaretleri yayımı da yaparak Türki­ye’ye milisaniye derecesinde doğru zaman ayarı veren Zaman Bölümü hizmete girdi. Gözlem evinin zaman bölümü, Danjon us­turlabının alınmasıyla daha da gelişmesine karşılık, 1974’te çalışmalarını bütünüyle durdurdu.

Gözlemevinde ayrıca, H çizgisinde gözlem olanağı sağlayan iki Lyot filtresi bulunmak­tadır. Özellikle Güneş fiziği bölümü tara­fından gerçekleştirilen Güneş lekesi ve taç- küre gözlemleri bugün de sürdürülmek­tedir.

Kuruluşundan itibaren 1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan gözlem evi, bu tarih­te Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlandı. Günü­müzde, bu üniversiteye bağlı Kandilli Ra­sathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Kandilli Rasathanesi Gök ve Yer Bilim­leri Araştırma ve Uygulama Merkezi adı verilen iki kuruluş halinde çalışmalarını srüdürmektedir. Enstitüde, astrofizik, jeodezi, jeofizik ve deprem mühendisliği anabilim dallarında lisansüstü ve doktora eğitimi yapılmaktadır.

Kandili Rasathanesi Kurucusu ve Kandilli Rasathanesi Ne Zaman Kuruldu Konusunda Bilgiler Verdik.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.