10:44 pm - Cumartesi Mart 25, 2017

Kalp Sesi Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:07 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Kalp sesi özellikleri , kalp sesi nedir

Kalbin çalışırken çıkardığı ses. Normal olarak stetoskopla dinlendiğinde duyulan iki ayrı sesten birincisi yumuşak ve biraz uzun, ikincisi ise keskindir. Kulakçık ve karıncıkların arasındaki kapakçıkla­rın kapanmasıyla oluşan birinci ses karıncık kasılmasının (sistol) başında duyulurken, ikinci sese aort ve akciğer kapakçıklarının sistol sonunda kapanması neden olur. Ka­rıncığın gevşemesi (diyastol) sırasında erken dönemde ortaya çıkan ve kanncık duvannın titreşimleriyle oluştuğu düşünülen üçüncü ses yumuşak ve hafiftir; kimi zaman sağlıklı kalplerde de duyulabilir. Dördüncü ses ise diyastol sırasında oluşur, ama normal du­rumlarda duyulmaz. Kulakçık kasılması ile karıncığa boşalan kanın kalp duvarına çarp­ması sonucu oluştuğu düşünülen bu ses ancak fonokardiyografiyle saptanabilir. Kalp sesinin artması ya da azalması, seslerin zamanlamasındaki değişiklikler gibi nor­malden sapmalar, kalp hastalıklarının araş­tırılmasında ve hastalıklara tanı koymada çok önemlidir.

Yorum Yazın