Kafdağı Ne Demek

Kafdağı Ne Demek, Kafdağı Nerededir, Kafdağı Hakkında Bilgi

Kafdağı, eskiden kuh-i kaf, olağanüstü özellikleri olduğuna inanılan efsanevi dağ. İslam kozmolojisinde dünyanın çevresini kuşak gibi sardığı kabul edilmiştir. Eski bilginlerin görüşlerine göre dünyanın çevre­si gemilerin geçemediği, kıyıları görüleme­yen karanlık bir su kütlesi olan Bahr-i Muhit ya da “Ukiyanus”la (Okyanus) kaplı­dır. İranlıların ve Eski Yunan düşünürleri­nin görüşlerine çok benzeyen bu inanışa göre bu su kütlesinden sonra da her şeyi bir kuşak gibi çevreleyen Kafdağı gelir. Eski Arap yazarlarından Yakut’un Mu’ cem, Kazvini’nin Acaibü’l-Mahlukat, İbnü’l- Verdi’nin Haridatü’l-Acaib adlı yapıtların­da verilen bilgilere göre Kafdağı yeşil zümrüttendir ve gökyüzünün rengi onun yansımasından gelir.

Bir başka kaynakta da Kafdağı ‘mn zümrütten bir kayaya dayandı­ğı, “el-vatad” (kazık) da denen bu kayanın, Tanrı tarafından kendi kendine duramayan dünyaya bir destek olmak üzere yaratıldığı anlatılır. Bazı söylencelerde Tanrı’nın bir melek yarattığı, meleğin dünyayı omuzları­na alıp elleriyle tuttuğu ve yeşil yakuttan dört köşeli bir kayaya dayandığı geçer. Bazı söylencelere göre de dünyayı büyük bir öküz ya da öküz-balık karışımı bir varlık taşımakta ve bir kayaya dayanmaktadır. Yaygın bir inanış da Kafdağı’nın, dünyada­ki öbür dağların anası olduğudur.

Bütün öbür dağlar, yer altından dallar ve damar­larla Kafdağı’na bağlıdır. Tanrı bir yeri sarsmak ya da yok etmek isteyince bu dallardan birini oynatır. İnsanların aşmasına olanak olmayan Kaf­dağı’na dünyanın sonu gözüyle bakılır. Bu efsanevi dağ, görünen ve görünmeyen dün­yalar arasındaki sınırdır. Önün ardındakile- ri Tanrı’dan başkası bilemez. Kafdağı Hint mitolojisinde de geçer ve benzer özellikler taşır. Arapların anka, İranlıların simurg dedikleri efsanevi kuşun Kafdağı’nda yaşadığına inanılır. Binbir Ge­ce Masalları’nda da bir motif olarak Kafda­ğı’na sık sık rastlanır. Tasavvuf düşüncesin­de Kafdağı ve simurg “gönül” ve “insan-ı kâmil” (yetkin insan) kavramlarını simge­ler. Divan şiirinde Kafdağı ulaşılması çok güç olan bir yer ya da makamı, görkemliliğin, büyüklüğün ölçüsünü belirtir. Kaf ve anka bir arada kullanılarak çeşitli söz sanatları oluşturulur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.