İUS Gentium Nedir

İUS Gentium Ne Demek

ius gentium (Latincede “bütün kavimler [ülkeler] için geçerli hukuk”), hukuk öğreti­sinde, belirli bir ülke ya da halka özgü ius çivile’den (medeni hukuk) farklı olarak, bütün insanlar için geçerli hukuk. Roma hukukçuları ius gentium’u yabancılarla Ro­ma yurttaşları arasındaki davalara uygula­nan bir hakkaniyet hukuku olarak geliştirdi­ler. Kavramın kökeni bütün hakları kapsa­yan hukuk kurallarının temelde adaletli ve hukukça geçerli olması gerektiği yolundaki varsayıma dayanıyordu.

Romalılar bu kav­ramı, kendi adalet duygularına uygun gelen her kuralı kapsayacak biçimde genişlettiler. Sonunda terim hakkaniyetle ya da praetor’ ların (yüksek yönetici) yarattığı hukukla eş anlamlı bir duruma geldi. Çağdaş hukuk­ta, devletler özel hukuku anlamına gelen ius gentium privatum ile uluslararası ilişkileri düzenleyici kurallardan oluşan ius gentium publicum arasında ayrım yapılmıştır. İUS Gentium Nedir bilgisi.

Bir Cevap Yazın

Top