Isı Alışverişi Nedir Kısaca

Aşağıda ısı alışverişi nedir kısaca kısaca olarak ele alacağız.

Doğada her olay fiziksel olaylara nispetle gerçekleşmektedir. Isı, sıcaklık, basınç, nem gibi değerler fiziksel olayların gerçekleşmesini sağlamaktır. Isı alışverişi doğada var olan en önemli fiziksel olaylardan biridir. Isı alışverişi daima sıcaktan soğuya doğru olur. Isınan havanın yükselmesi, basıncın artması, soğuyan havada basıncın azalması dengeleri barometreyi oluşturmuştur.

Isı alışverişi, iki cisim ya da madde arasındaki ısıl dengenin oluşması için sıcaktan soğuya doğru ısı akışının olması anlamına gelmektedir. Isı alışverişi sayesinde doğada ısıl dengeler oluşmaktadır. Bu da dengelerin oluşmasını sağlar. Isı alışverişi sayesinde de genleşme ve büzüşme de gerçekleşir. Genleşme ısı alan maddelerde, büzüşme ısı veren maddeler meydana gelen fiziksel değişimlerdir.

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.