Hz Muhammedin Hayatı

Peygamber Efendimiz Hz Muhammedin Hayatı kısaca bilgi, Hz. Muhammed Hayatı

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’in Hayatı Özet

Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimizin babasınin ismi Abdullah, annesinin ismi Âmine, dedesinin ismi Abdülmuttalip, büyük babasının ismi Vehb, babaannesinin ismi Fatıma, anneannesinin ismi ise Berre’dir.

Peygamber Efendimize dünyaya gelmesinin ardından 4 yaşına kadar sütannesi Halime bakmıştır. 4 yaşından 6 yaşına kadar ise annesi Amine’nin yanında gelmiş ve bakımını annesi üstlenmiştir. Peygamberimiz 6 yaşındayken annesi onu Medine’ye akrabalarının yanına götürmüş ve burada babası Abdullah’ın mezarını ziyaret ettirmiştir.

Hz Âmine, eşi Abdullah’ın mezarını  ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları’ndan olan akrabasıyla hasbihal etmiştir. Dönüş yolunda Âmine Ebva denilen bölgede hasta düşmüş ve yine burada hayatına veda etmiştir. Ümmü Emende onlarla birlikte gitmişti. Peygamberimizin annesi vefat edince Eymen onu alıp Mekke’ye dedesinin yanına getirmiştir.

Peygamber Efendimize bu dönemden 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib bakmıştır. Peygamberimiz 8 yaşındayken dedesi de vefat etmiştir. Dedesinin vasiyeti onun amcası Ebu Talib’in verilmesiydi.

Ardından bu istek üzerine Peygamberimiz amcasıyla yaşamaya başlamıştır. 13 yaşına geldiğinde amca mesleği olan ticarete girişmiştir. Çok uzun yıllar bu işi icra eden Peygamberimiz mesleğinde dürüstlüğü ile parmakla gösterilirdi. 20 yaşına girdiğinde Mekkelilerin kurduğu  hırsızlık, gasp, eşkıyalık, zulüm ve haksızlıklar mücadele eden Hılfulfudül kuruluşuna üye olmuştur.

25 yaşındayken Hz Hatice ile izdivaçta bulunmuştur. Hz Hatice evliliği sırasında kırk yaşındadır.

35 yaşında iken Ka’be hakemliği görevinde bulunmuştur. Ka’be’nin onarılması esnasında Haceru’l-esved’in konması gereken yere oturtulmasında büyük sorunlar çıkmıştır. Peygamberimiz bu sorunu çok güzel bir şekilde çözmüştür.

Peygamber Efendimiz 40 yaşına az kaldığı dönemlerde  zaman zaman iç sesini dinlemek için ve yaradılışı çözmek amacıyla Hira-Nur dağındaki mağaraya çıkardı. 40 bastığında 610 Ramazan ayında bir gün Cebrail Aleyhisselam ona gelmiş ve vahiy getirmiştir. İlk vahiy, “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” şeklindeydi. Bu sayede Yüce Allah onu Peygamberlikle vazifelendirmişti.

Peygamber Efendimizin Müslümanlık çağrısına ilk icabet edenler Hz Hatice, Hz Ali, Hz Zeyd b Harise ve Hz Ebu Bekir’dir. Ardından ise Hz Osman, Abdurrahman b Avf, Sa’d b Ebi Vakkas, Talha ve Zübeyr Hazretleri de müslüman olmuşlardır.

Peygamberlik vazifesinde 6 yılı bitirirken Hz Hamza ve Hz Ömer gibi oldukça güçlü isimlerde Müslümanlığa katılmışlardır.

Peygamberlikte 10. yılı girmeden art arda Hz Hatice ve Ebu Talib vefat etmiştir. Buna ek olarak müşrikler zulümlerini çoğaltmışlardır. Çünkü bu kayıplar güçlü kişilerdi. Bu esnada Hz Peygamber, Taif’i islama davet için gitmiş ancak başarılı olamamıştır. Hatta üstüne zulüm daha etmişlerdir. Taif’ten çıkmak için dağa saklanmış ve o müşriklerin elinden kurtulmuştur.

Zulümler devamlı sürmüştür. Peygamberimize Mirac’a çıkmak nasip olmuştur. Yüce Allah’ın huzuruna çıkmış ve arada hiçbir şey olmadan onunla görüşmüştür.

Tüm sıkıntıları göz ardı etmiş ve Peygamberimiz insanları islama davet etmeye devam etmiştir.  1 sene arayla 1 ve 2 Akabe Biatları gerçekleştirilmiştir.  Ardından Yüce Allah’ın müsaadesi ve Peygamberimizin karar sonucunda Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret ettiler. Son olarak ise Peygamberimiz  ile Hz Ebu Bekir Medine’ye hicret etmiştir.

Medineli Müslümanlara ensar mekkeli hicret edenler ise muhacir olarak nitelendirilmiştir. Bu iki grup insan aralarında dostluk ve akrabalık kurmuşlardır.

Puta tapan müşrikler ile Müslümanlar arasında Bedir, Uhud, Hendek, Müreysi savaşları yapılmıştır. Peygamberimiz hayatta iken İslam elçisi dokunulmazlığı verilmesine rağmen şehit edilen ve Medine’yi işgli hedefleyen Hıristiyanlarla Mute ve Tebük seferleri yapılmıştır. 630 yılında ise o çok hedeflenilen Mekke fethedilmiştir. Hz Peygamber ve beraberindeki müslümanlar zulümler sonucunda çıkmak zorunda olduğu Mekke’ye geri dönmüşlerdir.

Peygamber Efendimiz, 632 senesinde hac sırasında Mekke’de Arafat’ta yüz binden fazla Müslüman’a hitap etmiştir. İslamı özetleyen ve insan haklarını içeren bu metine “Veda Hutbesi” denilmektedir.

İslamiyet’i yılmadan, müthiş bir inanç ile, kimseden korkmadan kilometrelerce topraklara ulaştıran Peygamberimiz, 8 Haziran 632 Pazartesi günü dünya değiştirmiştir. Peygamberimizin cenaze namazını erkekler, kadınlar ve çocuklar ayrı ayrı sıralanarak hücre-i saadette kılmıştır ve ardından kabrine defnedilmiştir.

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’in Hayatının Özeti Bilgisini Verdik.

44 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.