Hititler Hakkında Bilgi

  • Orta Anadolu bölümünde Kızılırmak kıvrımı dolaylarında bulunan Kapadokya’da kurulan Hititler’in başkentleri “Hattuşaş”tır.
  • Hititler, varlıklarını sürdürdükleri dönemde Suriye’nin büyük bir kısmını, Mezopotamya’yı ve Babil’i ele geçirmişlerdir.
  • Bir çok beylik birleşerek feodal bir yapıda Hititleri meydana getirmişlerdir. Sonrasında ise feodal beylikler kaldırılmış ve merkezi otorite güçlendirilmiştir bunun sonucunda da Anadolu’da bilinen ilk siyasi birlik kurulmuştur.
  • Hititler Mısır ile tarihte ilk yazılı antlaşma olarak bilinen “Kadeş Antlaşması”nı imzalamıştır. Bu antlaşmada Hitit kraliçesinin imzası da yer almıştır. Bu imza o dönemde kraliçenin de devlet işlerinde söz hakkına sahip olduğunu göstermektedir.
  • Kralın yanında soylulardan meydana gelen bir danışma meclisi oluşturulmuştur ve bu meclise “Pankuş Meclisi” adı verilmiştir.
  • Hititlerde devlet işlerinde Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçe “Tavananna”dır.
  • Hitit halkı bir çok dine mensup olan kişilerden oluşuyordu ve Hititler de çok tanrılı bir dine sahipti bu nedenle de Hititlere tarihte “Bin Tanrı İli” adı verilmiştir.
  • Hitit kralları yaptıkları işlerden Tanrıya hesap vereceklerini düşünmüşlerdir bu nedenle de yaptıkları her şeyi doğruları ve yanlışları ile yazmışlardır. Böylece “Anal” adı verilen yıllıkları meydana getirmişlerdir.
  • Hititler toplumsal sınıf tabakalarından meydana gelmiştir.
  • Ayrıca Hititler Anadolu’da ilk kez tımar sistemini uygulamışlardır.

Hititler Hakkında Bilgi Maddeler Halinde Açıkladığımız Yazımız Hakkında Yorum ve Fikirlerinizi Hemen Bize Yazın. 

Bir Cevap Yazın

Top