Hinduizm, Budizm, Yahudilik ve Hristiyanlığın Kutsal Kitaplarının Adları Nelerdir?

Bu yazımızda hinduizm, budizm, yahudilik ve hristiyanlığın kutsal kitaplarının adları nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Dünya üzerinde muharref olarak ya da insanların manevi değerler olarak ortaya koyduğu ahlaki ve beşeri hukuk kurallarından oluşan inanışlar bulunmaktadır. Hepsinin de kendi özgü coğrafyaları bulunmaktadır. Ayrıca kendine özgü inanç kaynakları da bulunmaktadır. İnsanların bu kaynaklara göre yaşaması bu inanışların din olarak algılanmasına neden olmaktadır.

Hinduizm, Hindistan coğrafyasında etkili olan bir inanıştır. Kutsal olarak “Vedalar” isimli bir kitap, bu inanışa kaynaklık etmektedir. Budizm inanışında ise “Tipitaka”, “Mahayana Sutraları” şeklinde kaynaklar bulunmaktadır. Yahudilik’te ise kutsal kitap olarak peygamberlerine indirilen Zebur bulunmaktadır. Fakat tahrif edilmiştir. Bu nedenle “Talmut” isimli bir kaynak bulunmaktadır. Hristiyanlık’ta ise İncil tahrif edilmiştir. Onlar da “Kitab-ı Mukaddes”e inanmaktadır.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.