Hendek Savaşı Hakkında Bilgi

Hendek Savaşı Tarihi , Hendek Savaşı Nedir, Hendek Savaşı Nedenleri, Hendek Savaşı Nerede Yapıldı

Hendek Savaşı, Hz. Muhammed’in önder­liğindeki Müslümanların Mekkelilere karşı Medine’de verdiği savunma savaşı (627). Bu savaşta kazanılan başarı Müslümanlara Mekkeliler karşısında saldın üstünlüğü sağ­lamıştır.

625’te 3 bin kişilik bir Mekke ordusu Medine yakınlarındaki Uhud’da dağınık Müslüman güçlerini yenilgiye uğratmıştı. Hz. Muhammed’in de yara aldığı bu savaş­tan sonra bazı Bedevi kabilelerini kendileri­ne katılmaya ikna eden Mekkeliler, Mart 627’de 10 bin kişilik bir güçle yeniden Medine önlerine geldiler. Hz. Muhammed, küçük çaplı akınlara alışmış Araplara ya­bancı olan bazı taktiklere başvurdu. Uhud’ daki gibi düşmanı saldırıyla karşılamak yerine, İslamı yeni benimseyen Selman-ı Farisi’nin önerisine uyarak kent çevre­sine bir hendek kazdırdı. Savaşın uzama­sından ve olumsuz gelişmesinden kaygıla­nan Bedevi kabileleri desteklerini çekince düzeni bozulan Mekkeli süvariler kısa süre sonra dağılmaya başladılar. Müslümanların düzenlediği bir karşı kuşatmayla Mekke ordusu tümüyle dağıldı. Hz. Muhammed, Medineli Müslümanlar ve Mekkeliler ara­sında eşitliği sağlayan bu zaferden sonra, Mekkelilerin ticareti engelleyen bu düşman­lıktan artık bıkmış olmasından da yararlana­rak, 628’de Mekkelilerle, Müslümanlara da­ha geniş ayrıcalıklar kazandıran Hudeybiye Antlaşması’nı yaptı. Hendek savaşı hakkında Kısaca Bilgi Aktardık.

9 Yorum Var. Siz de Hemen Yorumunuzu Yazabilirsiniz!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.