10:04 pm - Perşembe Mart 23, 2017

Hayali Bey Hayatı ve Eserleri

Cuma, 16 Eylül 2016, 21:57 | Yaşamlar | 0 Yorum

Hayali Bey Eserleri, Hayali Bey Hayatı

Hayali Bey, asıl adı mehmed, lakabı bekâr memî (d. Vardar Yenicesi [bugün Yunanis­tan] – ö. 1557, Edirne), Osmanlı divan şairi. Bâkî’den önceki dönemin en güçlü şairi sayılır.

Düzenli bir öğrenim görmedi. Genç yaşta şiir yazmaya başladı. Kalenderi şeyhi Baba Ali Mest-i Acemi’nin yanında yetişti. Ka­lenderi dervişleriyle gezginci bir yaşam sür­dü. Dönemin ileri gelenlerinden saygı gör­dü, maddi bakımdan da desteklendi. Bu olanaktan da yararlanarak kısa sürede pek çok ürün verip üne kavuştu. I. Süleyman’ın (Kanuni) koruması altına girdi. Padişahın kendisine gösterdiği yakınlık, dönemin öte­ki şairlerini kıskandırdı. İskender Bey ve İbrahim Paşa’nın idamlarından sonra göz­den düştü. Sadrazam Rüstem Paşa döne­minde sancak beyliği aldı ve saraydan ayrıl­dı. Zengin iç dünyasını güçlü imgeler ve kendine özgü söyleyişlerle birleştiren Hayali Bey klasik şiirin en yetkin örneklerini ver­miştir. Tek yapıtı olan Divan’ında (1945, yay. haz. Ali Nihad Tarlan) kasidelerinin yanında başarılı gazeller de yer alır.

Hayali Bey Kimdir Hayatı ve Eserleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan yazabilirsiniz.

Yorum Yazın