9:29 pm - Çarşamba Mart 22, 2017

Hastalık hastalığı nedir belirtileri

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:17 | Rehberlik Köşesi | 0 Yorum

Hastalık hastalığı belirtileri, hastalık hastalığı nedir

Hastalık hastalığı, hipokondrî olarak da bilinir, kişinin kendi sağlığı konusunda aşırı ölçüde kaygı duyarak önemsiz belirtileri hastalık kanıtı olarak değerlendirme eğili­midir. Hastalık hastası, hiçbir belirti görülmese de çoğunlukla iç organlarında, özellikle de kalp, mide, bağırsak ve üreme organlarında bir hastalık olduğuna inanır. Hasta muaye­ne edilip hiçbir fiziksel bozukluğunun olma­dığı kanıtlansa bile, ancak geçici bir süre için rahatlar; hastalık belirtileri konusunda­ki temelsiz kaygı, kişide kendini merkez alan düşünme ve davranış biçiminin yerleş­mesine, ruhsal çöküntüye ve uykusuzluğa yol açabilir. Ayrıca bazı akıl ve ruh hastalarında da hastalık hastalığı belirtilerine rast­lanır.

Hastalık hastası, iç organlarından kaynak­lanan duyumlara aşırı duyarlıdır ve bu organların işlevlerinde oluşacak herhangi bir değişiklikten çok fazla etkilenir. İlerle­miş olgularda psikoterapi uygulanabilirse de, çoğu zaman doyurucu sonuç alınamaz.

Yorum Yazın