Hasidilik Nedir

Hasidilik Nedir

Hasidilik (İbranice hasid: “dindar”), 12. ve 13. yüzyıllarda Almanya’da gelişen ve çileci­likle gizemciliği birleştiren Yahudi akımı. Biçimci ayinlerden hoşnut olmayan ve kişi­sel düzeyde ruhani bir yaşam biçimi arayan sıradan insanların desteğiyle gelişti. Akımın önderleri Hasid Samuel ben Kalonimos, onun oğlu Regensburglu Hasid Yahuda ben Samuel ve Wormslu Elazar ben Yahuda’ydı.

Hepsi İtalya’dan göç etmiş Kalonimos ailesinden gelen üç önder gizlicilik bilgisiyle donanmış ve Kabala (Yahudi mistisizmi) geleneği içinde yetişmişti. “Tanrı’nın Tahtı” nı (merkava: “araba”; Hezekiel 1) tefek­kür ederek ibadeti sürdürüyorlar, ama Tan­rı’nın gizemli varlığını yaşamayı, merkava gibi vecd görüntülerine değil, Tanrı sevgisi­ne ve onun yüceliği karşısında baş eğmeye dayandırıılda Polon­ya’da ortaya çıkan Hasidilikte görülme­yen bir katılık kazandırdı. Hareketin dünya görüşünü yansıtan en önemli yapıt Sefer Hasidim’dir (Dindarların Kitabı).

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.