Hareketli Cisimlerin Enerjisi Var mıdır

Hareketli cisimlerin enerjisi var mıdır?

Cisme uygulanan kuvvetin o cisme enerji vermesinden dolayı her hareketli varlığın bir enerjisi vardır. Uygulanan kuvvet enerji oluşturur, enerji cisme geçer ve cismi hareketlendirir.

Cisimlerin yapısında onların hareket etmesini sağlayan bir güç vardır ve bu güce enerji denir. Hareket halindeki cisimlerin enerjilerine “Kinetik Enerji” denir. Kinetik enerji, cisimde depolanan hareket enerjisidir. Hareket enerjisinin oluşması için cisimdeki durgun enerjinin ortaya çıkması gerekir.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.