6:16 pm - Pazartesi Mart 27, 2017

Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları

Pazar, 1 Şubat 2015, 12:29 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Halifeliğin kaldırılmasının nedenleri, halifeliğin kaldırılmasının amacı konusunda sizlere bilgi vermek amacıyla bu yazımızı hazırladık.

Halifelik 3 Mart 1924 tarihinde kaldırıldı. Halifeliğin kaldırılmasının amacı ise din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması yani ülkenin laik bir şekilde yönetilmesini sağlamaktı.

Halifeliğin kaldırılmasının sebepleri;

– Milliyetçilik ve milli egemenlik düşüncesi ile yoğrularak kurulan Türk devletinin yönetimi Halifelik ile uyuşmuyordu.

– Halife Abdülmecit Efendi Hükümeti dinlememeye ve başına buyruk hareket ediyordu.

– Bir çok inkılap yapılması düşünülüyordu ancak bu inkılapların yapılması için halifelik bir engel olarak görülüyordu.

Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları;

– Türk Devleti’nin laik bir devlet yapısında olabilmesi için gerekli olan en önemli adım atılmış oldu.

– Halifeliğin kaldırılması ile birlikte inkılapların önü açıldı ve gerekli ortam hazırlanmış oldu.

– Saltanat ve Hilafet yanlıları Halifeden güç alıyordu ve bu da devletin laik bir şekilde yönetilmesini zorlaştırıyordu.

– Din işleri daha sistemli ve düzenli bir şekilde yürütülmeye başladı.

– Halifeliğin kaldırılması ile birlikte Milli Egemenlik daha da güçlendi.

Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları Halifeliği Kaldırılmasının Sonuçları ve Önemi Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

Yorum Yazın