3:07 pm - Salı Mart 28, 2017

Haçlı Seferlerinin Sonuçları

Cuma, 16 Eylül 2016, 21:54 | Güncel | 0 Yorum

Haçlı-SeferleriNedenleri-Ve-SonuçlarıTürk ve Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Haçlı Seferleri beraberinde bir çok önemli sonucu meydana getirmiştir.

Haçlı Seferlerinin Dini Sonuçları:

 • Haçlı seferleri başarısızlık ile sonuçlandıktan sonra Avrupa’da bulunan din adamlarına ve Katolik kilisesine karşı olan inanç ve saygı azalmaya başlamıştır.
 • Haçlı seferleri başarısız olunca kutsal oalrak bilinen Kudüs, Antakya ve İskenderiye gibi yerler Müslümanlara bırakılmıştır.

Haçlı Seferlerinin Siyasi Sonuçları:

 • Haçlı seferleri ile krallıklar güçlenmeye başlamıştır, seferlere katılan derebeyleri ise topraklarını ve ordularını kaybederken çoğu da hayatını kaybetmiştir.
 • Haçlı seferlerinin ardından Türkler bir süre batıya ilerleyişlerine ara vermişlerdir.
 • Bizans İmparatorluğu Batı Anadolu’yu hakimiyeti altına almıştır ve Bizans’ın ömrü biraz daha uzamıştır. Bizans İmparatorluğu’nun ömrünün uzaması Anadolu’nun bir süre daha Türkleşmesini engellemiştir.
 • Haçlıların saldırıları karşısında İslam aleminin koruyuculuğunu üstlenen Türkler daha da saygın hale gelmişlerdir.

Haçlı Seferlerinin Ekonomik Sonuçları:

 • Müslümanlar ile avrupalılar arasında ticari ilişkiler gelişmeye başlamıştır ve Akdeniz limanları ticaret açısından önemli hale gelmiştir.
 • Müslümanlardan pusula, barut, matbaa ve kağıt öğrenen Avrupalılar coğrafi keşiflere ön hazırlık yapmaya başladı. Bu durum aynı zamanda Avrupa’da Reform ve Rönesans’a zemin hazırlamıştır.
 • Avrupalılar Müslümanlardan cam, kağıt, deri ve ipek işlemeciliğini öğrenmişlerdir.
 • Suriye ve Filistin Haçlı Seferleri sonucunda büyük ekonomik zarar görmüştür.

Haçlı Seferlerinin Sosyal Sonuçları:

 • Haçlı seferleri sonucunda doğudaki kültür ve bilim batıya taşınmıştır. Haçlılar Türk mimarisinin özelliklerini kendi topraklarında kullanmaya başlamıştır.
 • Feodalite etkisini yitirmiştir bununla birlikte Avrupa’da yaşayan köylü halk bir çok hak elde etmiştir. Bununla birlikte çiftçiler sosyal yaşamda etkin rol oynamaya başlamıştır.
 • Burjuva sınıfı zinginleşmiştir ve bu nedenle de önemi daha da artmıştır.

Haçlı Seferlerinin Sonuçları Maddeler Halinde Kısaca Bahsettiğimiz Yazımız Hakkıdnaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Yorum Alanından Hemen Bize Yazın. 

Yorum Yazın