8:59 pm - Çarşamba Mart 22, 2017

Haci Seramiği

Çarşamba, 14 Eylül 2016, 13:12 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Haci seramiği, Japonya’da İS 4. yüzyılda (tümülüs döneminde), eski Yayoi çanak çömleğinin geliştirilmiş biçimi olarak üretilen seramik eşya. Heian dönemine (794- 1185) değin günlük kullanım amacıyla büyük miktarlarda yapılmıştır. Renkleri pas kırmızısıdır. Önce Yamato ve Koçi eyaletlerinde üretilmiş, oradan Japonya’nın batısına, sonra da doğu eyaletlerine kadar yayılmıştır. Rengi, biçimi ve bezemesiz oluşu Yayoi çanak çömleğini andırırsa da, küçük, küresel kavanozlar ve geniş ağızlı kaplar gibi Yayoi kültüründe bulunmayan biçimleri de vardır. Haci seramikleri 5. yüzyılın sonlarında Sue çanak çömleğine benzetilmeye başlamıştır.

Üstleri çok iyi cilalanmış olmakla birlikte, ne biçimleri, ne de pişirilmeleri Yayoi çanak çömleğinin yetkinliğine ulaşabilmiştir. Bu nedenle bazı Haci seramikleri onlarla karşılaştırıldığında ağır ve hantal kalır.

Yorum Yazın