Güneş Sistemi Nedir Kısaca

Güneş sistemi, Güneş’i ve Güneş’in çekim etkisi altındaki gökcisimlerinin tümünü kapsayan sistemdir. İçinde bulunduğu Saman­yolu Gökadası’ndaki dolanımını 225 milyon yılda tamamlar. Güneş Sistemi Nedir Kısaca Açıklamaya Devam Ediyoruz.

Güneş sisteminin üyeleri arasında, geze­genler, doğal uydular, küçük gezegenler, kuyrukluyıldızlar, göktaşları, gezegenler- arası gaz ve toz bulutları sayılabilir. Güneş tek başına, tüm Güneş sistemi kütlesinin yüzde 99’unu içerir; geriye kalan kütlenin büyük bölümünü de dokuz büyük gezegen paylaşır. Güneş’in çekim etkisinden kurtul­maya yetecek kadar hızlı olmayan gökcisim­lerinin tümü, Güneş çevresinde kapalı bir yörüngede dolanır ve sistemin bir parçasını oluşturur.

Güneş’in kütlesi 1,989 x 1030 kg kadardır. Bu, Yer kütlesinin yaklaşık 333.000 katıdır. Güneş, çoğunluğunu hidrojenin oluşturdu­ğu 700.000 km yarıçaplı bir gaz küredir.

Hidrojenin sürekli çekirdek kaynaşmasına (füzyon) girmesi nedeniyle, merkezindeki sıcaklık 15.000.000 K dolaylarına kadar çıkar. Bunun sonucu olarak, Güneş’in görü­nen yüzeyinin sıcaklığı da 5.780 K kadar olur ve uzaya 3,85 x 1026 erg gücünde sürekli bir enerji yayar. Yer bu enerjinin milyarda birinden daha azını alır, ancak bu bile Yer’i sıcak ve yaşanılır bir gezegen yapmaya yeter. Güneş sıradan bir yıldızdır, ama hem çok ayrıntılı inceleme yapabilecek kadar Yer’e yakın olması, hem de gezegen­leri olduğu kesinlikle bilinen tek yıldız oluşu nedeniyle önemlidir.

7 yorum

  1. kim hazırlamışsa teşekkür ediyorum, güneş sistemi ne demektir ödevim kısa ve harika olmuş, özenle yazıyorum. bu arada hem zeki hem güzel hem de çalışkanım, kıskananlar çatlasın. :)

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.