Gündeşlioğlu Hikayesi

Gündeşlioğlu Hikayesi  Hakkında Kısaca Bilgi

Gündeşlioğlu Hikâyesi, 17. ve 18. yüzyıl­larda yaşadığı kabul edilen Türkmen âşıkla­rından Gündeşlioğlu’nun yaşamını konu alan kısa halk öyküsü.

Gündeşlioğlu önemli göçebe Türkmen topluluklarından Dulkadırlıların Gündeş oymağındandır. 17. yüzyıl sonlarındaki bü­yük Türkmen iskânları sırasında Maraş’ta yurt tutmuş ve bir köy kurmuştur.

Öykünün Güney illerinde anlatılan biçimi­ne göre Gündeşlioğlu zengin bir aşiret
beyidir. Düşünde gördüğü bir derviş ona başına bir felaket geleceğini, bunun genç­likte mi, yoksa yaşlılıkta mı olmasını istedi­ğini sorar. Gündeşlioğlu felaketin gençlik­te gelmesini ister. Kısa bir süre sonra da varını yoğunu yitirir. Bunun üzerine yollara düşer, bilmediği bir ülkeye ulaşır. O sırada ülkede sultan seçilmektedir. Gelene­ğe göre, uçurulan bir kuş kimin başına konarsa, sultan o olacaktır. Kuş, perişan bir halde dolaşan Gündeşlioğlu’nun başına konar.

Âşık Ali İzzet Özkan da Gündeşlioğlu Hikâyesi’nin Orta Anadolu’da anlatılan bi­çimini Elmas ile Mehmet Hikâyesi (1945) adıyla yayımlamıştır. Öykünün her iki biçi­mi de masal öğelerinin yer alışı ve kahrama­nın birçok sıkıntıdan sonra mutlu sona ulaşması ile dikkati çeker. Güneşlioğlu Hikâyesi “Göçebe Oyunu” adlı bir seyirlik köy oyununa da konu olmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.