Görme pigmenti nedir

Görme pigmenti, görme pigmenti nedir hakkında bilgi

Görme pigmenti, hayvanlarda ışığı alma ve ışık enerjisini sinir iletisi için gerekli elek­trik enerjisine dönüştürmeyle ilgili madde­lerin ortak adıdır. Bütün hayvanlarda temel pigment yapısının kromofor adlı renkli bir molekül (bazen retinen olarak da adlandırı­lan ve karoten türevi olan retinal) ve orta büyüklükte bir protein olan opsinden oluş­tuğu düşünülür. Retinalı, A1 vitamininden retinalı ise A2 vitamininden kaynaklanır.

Omurgalıların çoğunda iki ya da üç tür görme pigmenti vardır. Omurgalılarda gö­zün ağtabakasındaki çomak hücrelerde bu­lunan skotopsin pigmentleri loş ışıkta gör­me ile ilgilidir; bunların retinalı biçimlerine rodopsin, retinab biçimlerine de porfiropsin adı verilir. Fotopsin pigmentleri ise daha parlak ışıkta etkindir ve omurgalıların ağta- bakalarındaki konik hücrelerde bulunurlar. Skotopsinlerden yalnız opsin bölümlerinin özellikleri ile ayrılan bu pigmentlerin retinalı biçimlerine iyodopsin, retinal biçimlerine ise siyanopsin adı verilir.

1 Yorum Yapılmış “Görme pigmenti nedir

Bir Cevap Yazın

Top