9:37 pm - Perşembe Mart 30, 2017

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

Salı, 3 Kasım 2015, 8:08 | Güncel | 0 Yorum

İnsanların bir yerden bir yere çeşitli sebeplerden dolayı taşınması ve orada yaşaması durumuna göç adı verilmektedir.

Göçlerin Nedenleri:

  • Kırsal alanlarda nüfusun hızlı bir şekilde artarak toprakların bölünmesi ve ailelerin ekonomik durumunun kötüye gitmesi,
  • Erozyon gibi doğal afetler sonucunda toprağın verimsiz hale gelerek tarım gibi ekonomik faaliyetlerin yapılamaması,
  • Makineli tarıma geçilmesiyle tarımda insan gücüne olan ihtiyacın azalması,
  • Kırsal alanlarda insanların iş alanlarının az olması,
  • Kentsel alanlarda sanayinin gelişmesi ile iş imkanlarının ve gelir kaynaklarının daha fazla olması,
  • Kentsel alanlarda eğitim, sağlık ve ulaşım gibi olanakların kırsal alanlara göre daha çok gelişmesi,

Göçlerin Sonuçları: 

  • Ülke nüfusu dengesiz bir biçimde dağılmaktadır.
  • Ülke içinde yapılan yatırımlar dengesiz olarak paylaşmaktadır.
  • Kentleşme düzensiz olarak yapılmaktadır ve bunun sonucunda da yol, su, elektrik ve haberleşme gibi alt yapı hizmetleri yetersiz kalmaktadır.
  • Kentlere göçün yoğun olmasıyla kentlerde işsizlik oranı artmaktadır ve buna karşılık nüfus artışı görülmektedir.

Göçlerin Sebepleri ve Sonuçları Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Yorum Bölümünden Hemen Bize Yazın. 

Yorum Yazın