4:41 pm - Cumartesi Şubat 25, 2017

Genetik Süreklenme Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:52 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Genetik Süreklenme Nedir, Genetik Süreklenme Hakkında Bilgi

Genetik Sürüklenme, genetik örnekleme hatasi ya da Kalıtsal sürüklenme olarak da bilinir, küçük bir türdeş topluluğun genleri­nin tümüyle rastlantıya bağlı olarak değiş­mesi. Genetik sürüklenme, bir türdeş toplu­luktan genetik özelliklerin kaybolmasına ya da bir türdeş toplulukta alellerin korunma­sına ve üreme değerine bağlı olmaksızın genetik özelliklerin geniş bir dağılım göster­mesine yol açar.

Genetik sürüklenme, olay­ların akışını ancak rastlantıların değiştirebi­leceği ölçüde küçük bir gen havuzuna sahip olan türdeş topluluklarda istatistiksel bir etki yapar. Daha geniş topluluklarda belli bir alel o kadar çok birey tarafından taşınır ki, biyolojik bakımdan elverişsiz koşullar oluşmadan gen havuzundaki denge kalıtsal sürüklenmeyle değişmez. Genetik Sürüklenme Hakkında Kısaca Bilgi Aktardık..

 2017 YGS Soruları ve Yorumlar İçin Tıkla

Yorum Yazın