Genetik Süreklenme Nedir

Genetik Süreklenme Nedir, Genetik Süreklenme Hakkında Bilgi

Genetik Sürüklenme, genetik örnekleme hatasi ya da Kalıtsal sürüklenme olarak da bilinir, küçük bir türdeş topluluğun genleri­nin tümüyle rastlantıya bağlı olarak değiş­mesi. Genetik sürüklenme, bir türdeş toplu­luktan genetik özelliklerin kaybolmasına ya da bir türdeş toplulukta alellerin korunma­sına ve üreme değerine bağlı olmaksızın genetik özelliklerin geniş bir dağılım göster­mesine yol açar.

Genetik sürüklenme, olay­ların akışını ancak rastlantıların değiştirebi­leceği ölçüde küçük bir gen havuzuna sahip olan türdeş topluluklarda istatistiksel bir etki yapar. Daha geniş topluluklarda belli bir alel o kadar çok birey tarafından taşınır ki, biyolojik bakımdan elverişsiz koşullar oluşmadan gen havuzundaki denge kalıtsal sürüklenmeyle değişmez. Genetik Sürüklenme Hakkında Kısaca Bilgi Aktardık..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.