5:16 pm - Perşembe Mart 23, 2017

Gelgit Nedir Nasıl Olur

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:46 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Gelgit nasıl meydana gelir, gelgit olayı nedir hakkında bilgi

GELGİT (Coğrafya)

Ay ve Güneş’in çekim güçleri sebebiy­le okyanusların karalardan uzak, engin sularında deniz seviyesi yükselir ve alça­lır. İkisi arasında seviye farkı önemsizdir ( 1 metre kadar). Fakat meydana gelen ve salınma halinde hareket ederek kıyılara doğru yayılan med (gel) dalgası, özellikle sığ koylarda yığılır ve denizin metrelerce yükselmesine; sonra da alçalmasına yol açar. Med ve cezir belli aralıklarla birbirini izler. Kıyıda gel başlayınca sular yüksele­rek karaya doğru ilerler, yükselmenin o kı­yıda ve yılın o gününde ne kadar ise sular o seviyeye kadar çıkar ve Git başlayınca­ya kadar durgun halde kalır. Sonra Git başlar. Sular alçalarak denize doğru geri çekilir ve yeni bir Gel’in başlamasına ka­dar durgun halde kalır.

Bu olay normal ola­rak 6 saat ara ile bir Gel arasındaki seviye farkına amplitüd denir. Yılın en büyük Gelgitin 21 Mart ve 23 Eylül ekinokslarında meydana gelir: Gel-Git olayı üzerinde, Ay ve Güneş’in başka kıyının topografya şart­ları da etkilidir.

Yorum Yazın