8:48 am - Cuma Şubat 24, 2017

Geleneklerimize Bağlı Kalarak Çağdaşlaşmak Mümkündür Açıklayınız

Perşembe, 22 Eylül 2016, 19:25 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Geleneklerimize Bağlı Kalarak Çağdaşlaşmak Mümkündür Açıklayınız hakkında bilgi kısaca.

Her milletin başlıca hedefi çağdaşlaşmaktır. Bunun için çağdaş toplumlar örnek alınmalıdır ve çağdaş bilgiler takip edilmelidir. Fakat kendi öz varlığını inkar etmek veya gelenek ile göreneklerden kopmak bir çağdaşlaşma biçimi olmamalıdır. Bireylerin benliklerine bağlı kalarak çağdaşlaşması da pekala mümkündür.

Bireyler mensup oldukları kültürün gereklerini sürdürmeye devam ettikleri sürece geleneklere bağlılık korunuyor demektir. Çağdaşlaşmak nasıl ki geleneklerden kopmak demek değilse, geleneklere bağlı kalmak da yeniliklere kafa çevirmek, çağdaşlıktan uzak durmak manasına gelmemektedir. Yeniliklerin takipçisi olup gelenek ve göreneklere bağlı kalmak mümkündür. Günlük yaşam içerisinde geleneksel olmak ile çağdaş olmak sözleri zıt anlamlı olarak kullanılıyor olabilir fakat gerçekte insanlar gelenekleri dahilinde çağdaşlaşabilirler.

Geleneklerin çağdaş olmak adı altında reddedilmesi kesinikle yanlıştır. Kendi öz değerlerini kaybeden bir insan çağdaşlaşsa da bu bir değer taşımaz. Geleneklerini devamlılığını sağlaması gereken insan bir yandan da yeni ve çağdaş olanın takipçisi olmalıdır.

Gelenek ve Göreneklere Bağlı Kalarak Çağdaşlaşmak Mümkündür Hakkında Yorum Yapabilirsiniz.

 2017 YGS Soruları ve Yorumlar İçin Tıkla

Yorum Yazın