Gelenbevi İsmail Efendi Hayatı ve Eserleri

Gelenbevi İsmail Efendi Hayatı Kimdir, Gelenbevi İsmail Efendi Eserleri

Gelenbevi İsmail Efendi, (d. 1730, Gelen- be, Manisa – ö. 1790, Yenişehir-i Fener [bugün Lârisa, Yunanistan]), logaritma ve trigonometri alanındaki çalışmalarıyla tanı­nan Osmanlı matematik bilginidir

Müderris Mehmed Efendi’nin oğluydu. Dönemin ünlü bilginlerinden Mehmed Emin Efendi’den mantık ve matematik dersleri aldı. Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’da matematik dersleri verdi. Kâğıt­hane’de düzenlenen topçu atışlarında açı sapmalarını matematiksel yöntemlerle dü­zeltmesi üzerine Sultan III. Selim tarafın­dan Yenişehir kadılığına atandı. Yaşamının sonuna değin bu görevde kaldı.

Arap kaynaklarına dayanan matematiğin Osmanlı Devleti’ndeki son temsilcilerinden olan İsmail Efendi, Şerh-i Cedavilü’l-Ensab (1788) adlı yapıtında logaritmayı ve logaritma cetvellerini, Adla-ı Müsellesaf ta (1805) trigonometrenin üçgen çözümlerine uygu­lanmasını, Kitabü’l-Merasıd’da trigonomet­rik uzunluklar arasında dört işlem yapmak­ta yararlanılan ve bir tür hesap cetveli olan rubu tahtasının kullanılmasına ilişkin ilkele­ri açıkladı. Burhan adlı bir mantık kitabı da vardır.

Gelenbevi İsmail Efendi Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler Verdik.

6 Yorum Var. Siz de Hemen Yorumunuzu Yazabilirsiniz!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.