10:04 pm - Perşembe Aralık 8, 2016

Gediz Taarruzu Tarihi ve Sonuçları

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:51 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Gediz Taarruzu nedir ne zaman olmuştur, Gediz Taarruzu sonuçları hakkında bilgi kısaca

GEDİZ TAARRUZU (İnkılâp Tarihi)

Çerkez Ethem’in Ali Fuat Paşa ile Yunanlılar’a karşı aceleye getirilerek baş­lattıkları saldırı (24 Ekim 1920). Düzenli or­dunun gerçekleştirilmesi için yapılan çalış­malardan huzursuz olan Çerkez Ethem Kuvve-yi Seyyare’nin daha başarılı olaca­ğını etrafa yaymaya başladı. Bu arada Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa’yı da ik­na ederek âcil bir başarı kazanmak için Ankara hükümetine danışmadan Ali Fuat Paşa’nın emrindeki düzenli ordu ile Ge­diz’deki Yunanlılar’a saldırdı (24 Ekim 1920).

Ancak durum elverişli olmadığı için başarıya ulaşılamadı. Yunan ordusu bu saldırıya karşılık olarak 25 Ekim 1920 gü­nü Bursa Cephesi’nden saldırıya geçti ve Yeni şehir ile İnegöl’ü ele geçirdi Yunanlı­ların bu başarısı Dumlupınar’daki Türk birliklerin tehdit etmeye başladı. Bu durum Batı Cephesi’nden yeni düzenlemeyi ge­rektirdi.

 

 2017 YGS Soruları ve Yorumlar İçin Tıkla

Yorum Yazın

Yararlı Bağlantılar