GAP Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Gap projesi hakkında kısa bilgi hakkında bilgi kısaca

Ülkemizin güneydoğusundaki Adıyaman, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan GAP Projesi bu bölgedeki tarım faaliyetlerini ve verimliliği artırmak, sulama imkanını artırmak, bu sayede tarımdan elde edilen gelirleri artırmak amaçlarını taşımaktadır. Projenin getirisi olarak bölge halkının refah seviyesi de artacaktır.

60’lı yıllarda başlayan GAP Projesi kapsamında ilk kazma işlemi 1970 yılında yapılmıştır. Bölgede HES olarak bilinen Hidroelektrik Santralleri’nin kurulmasıyla başlayan proje 80’li yıllarda daha da geliştirilerek bölgenin kalkınma projesi halini almıştır. Projeye bölgenin sulama, elektrik üretimi, ormancılık ve sağlık alanlarında kalkınması ile ilgili planlar da eklendi. GAP Projesi ile 22 baraj, 19 hidroelektrik santral ve 1.7 milyon hektar sulu tarım yapılan alana ulaşmak amaçlanmıştır. Projenin toplam maliyeti 32 milyar dolardır. Enerji santrallerinin toplam gücü 7476 mw’tır. Bu rakam yılda yaklaşık 27 milyar kw/h enerji üretimine karşılık gelmiştir.

Proje sadece tarımsal faaliyetleri artırmayı değil, bölgede yaşayan gençlerin ve çocukların geleceğinin iyileştirmeyi de hedeflemiştir. GAP Projesinin stratejik plan ve vizyonunda kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, bölge halkının istihdamı, mekansal düzenlemeler ve altyapı geliştirmesi yer almaktadır.

Enerji

2008 sonunda GAP projesi dahilinde 9 hidroelektrik santral tamamlanmıştır. Santrallerin gücü, planlanan hidroelektrik enerji projelerinin yüzde 74’ünü gerçekleştirmiştir. 2007 yılı sonuna kadar ise toplam 292,5 milyar kw/h elektrik enerjisi üretilmiştir. Bu rakam Türkiye elektrik ihtiyacının söz edilir bir kısmını karşılamıştır. GAP’ın başlangıcından itibaren elde edilen enerjinin maddi olarak karşılığı ise 17,6 milyar dolardır. 2007 yılında üretilen 18,2 milyar kw/h enerji ise parasal olarak 1.1 milyar dolara karşılık gelmektedir.

Ulaşım

Proje kapsamında 2006 yılı itibariyle kara yolu uzunluğu toplamda 34.975 km’ye ulaşmıştır. Bölgedeki 7 ilde havaalanı, Şanlıurfa’da Türkiye’nin en büyük uluslararası kargo havalimanı inşa edilmiştir.

Tarım

GAP projesinin esas amaçlarından biri olan sulama konusunda büyük bir aşama kaydedilmiştir. 2008 Ocak ayı itibariyle 272.972 hektar alanda sulama yapılmıştır ve 99.518 hektar alanın sulama şebeke inşaatları halen devam ettirilmektedir. 374.118 ha alan ise ihaleye çıkarılacaktır. GAP projesi kapsamında hedeflenen ve yatırım yapılan sulama konusunun yüzde 15’i 2006 yıl sonu itibariyle gerçekleştirilmiştir. 1995 yılında sulama başlanan Şanlıurfa-Harran Ovası’nın değeri büyük oranda artmıştır. Bu bölgelerde sulama yapılmadan önce kişi başına düşen katma değer 596 dolar iken, bu rakam 2004 yılında 1.135 dolara yükselmiştir.

gap-projesi

GAP Projesi Hakkında Kısa Bilgi Vikipedi Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

7 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.