9:19 pm - Çarşamba Mart 22, 2017

Fotoelektrik Olay Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:46 | Öğrenciye Bilgiler | 2 Yorum

Fotoelektrik Olay Nedir, Fotoelektrik Olay hakkında bilgi

FOTOELEKTRİK OLAYI (Kimya)

Planck tarafından kuantum teorisinin önerilmesinden kısa bir süre sonra Einstein foto elektrik olayın ışığın tanecik teorisiy­le açıklanabileceğini göstermiştir. Fotoe­lektrik olay, yeter frekanslı bir radyasyonun temiz bir metal üzerine gön­derilmesiyle elektron elde edilmesidir. El­de edilen elektronlara fotoelektron, bu iş için kullanılan araca da fotoelektrik selül (fotoselül) denir.

Yapılan çeşitli denemelerden sağla­nan sonuçlar şöyle özetlenebilir.

1-   Fotoelektrik olayın meydana gele­bilmesi için radyasyonun frekansının fotoe­lektrik eşik denen bir sınır frekanstan bü­yük olması gerekir.

2-   Monokromalik radyasyonun elkisi allında bir melal yüzeyinden bir saniyede yayılan foto elektron sayısı, gelen radyas­yonun şiddetiyle orantılıdır.

3-   Fotoelektronların enerjileri bunları meydana getiren ışığın şiddetine bağlı ol­mayıp sadece frekansıyla doğru orantılıdır. Temparatürün fotoelektron yayılması üze­rine etkisi yoktur. Olay saniyenin on mil­yonda biri kadar olur.

2 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "Fotoelektrik Olay Nedir"

 1. Mehmet dedi ki:

  E=h.V
  v=frekans
  h=planck sabiti
  E=enerji

 2. Ziyaretçi dedi ki:

  peki bu yayılan elektronların frekansı ve enerjisi nasıl hesaplanır ???

Yorum Yazın