Forum Nedir

Forum Özellikleri Nelerdir, Forum Nedir Kısaca

Forum

Toplumu ilgilendiren bir konu hakkında farklı fikirlere sahip dinleyici gruplarının oluşturduğu tartışma ortamına forum denir. Bir başkan tarafından yönetilir. Panelle benzerlik gösterir. Tek fark forumda seyirciler de görüş bildirebilmektedir.

Başkan önce konuyu açıklayarak dinleyici grupları içinde söz almak isteyenlere söz verir. Sırayla karşılıklı grupların temsilcilerinin konuşmasının ardından ortaya çıkan sonucu özetler. Başkanın burada gruplar arasında uzlaştırıcı olması gerekir. Tartışmanın konunun dışına çıkmasını da önlemesi gerekir.

Forumda belli bir sonuca ulaşılmaz sadece konunun farklı yönleri ortaya çıkarılır. Sorulan sorular anlaşılır ve kısa olmalı, münakaşadan uzak durulmalı, tartışma kavgaya dönüşmeden saygı kuralları çerçevesinde sonlanmalıdır.

Forumun özellikleri madde madde:

  • Forum, ortada olan bir sorun için bütün tarafların görüşlerini almak üzere yapılan bir tartışma türüdür.
  • Forumda konuşmacılara ek olarak dinleyiciler de konuşmaya katılıp fikirlerini belirtebilirler.
  • Forumun en çok göze batan özelliği sosyal bir meselenin oldukça fazla insan karşısında bütün detaylarıyla tartışılması ve dinleyicilerin de bu tartışmanın içerisinde aktif olarak bulunmalarıdır.
  • Başkanın tartışma sebep olan konuya hakim olması,dinleyici ve konuşmacıları iyi tanıyor olması, olay ve konuşmacıları kısa zamanda doğru bir biçimde algılaması, ayrı ayrı düşünceler arasında ilişkiler kurabilecek anlayış, kültür, becerisine sahip olması çok önem arz eder. Öte yandan konuşmanın akışını kanalize edebilecek bir hoşgörü ve otoriteyi de profesyonel bir şekilde kullanması gerekmektedir.
  • Forumda konuşmacı konumunda bulunan kişilere hem soru sormak hem de açıklamalarda bulunmak maksadıyla dinleyicilere söz hakkı verileceği açıklanır. Konuşmaların, açıklamaların ve soruların forumun konusu çevresinde birleşmesi gerektiği izah edilir.
  • Forumda üzerine konuşulacak olan konu, toplantıyı düzenleyen biri aracılığıyla açıklanır. Katılanlardan isteyenler söz hakkı isteyerek konuşabilir.

Forumun Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

10 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.