Feodal Nedir Feodalizmin Anlamı

Feodalizm Anlamı nedir kısaca, feodal nedir bilgi verelim.

Derebeylik olarak da bilinen feodalite Ortaçağ Avrupa’sının en bilinen yönetim şeklidir. Latincede tımar anlamına gelen feodum kelimesiyle taşınabilir anlamına gelen başka bir Cermen kökenli kelimenin türetilmesiyle meydana gelen siyasi ve toplumsal örgütlenme biçiminin bilimsel adıdır.

Soylular ve vassallar (köylüler) arasındaki karşılıklı güvene dayalı bir anlaşma sonucu ortaya çıkan bir siyasi yönetim sistemidir. Bu yönetim sisteminde merkezi yönetimler zayıftır. Genellikle şehir devletleri örgütlenmeleri görülür. Feodalitede ekonomi genelde dışa kapalıdır ve kendi kendine yetirilebilirlik üzerine kurulmuştur.

Roma imparatorluğunun yıkıldığı ilkçağın sonundan merkezi krallıkların güç kazandığı 1600’lü yıllara kadar Avrupa’nın pek çok yerinde gücünü göstermiş bir yönetim biçimidir. İlkçağın sonunda Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ve Kavimler Göçü’nün ardından Avrupa’da siyasi dengeler ve toplumsal yapı değişmiş, bunun sonucunda güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümü için güçlü toprak sahipleri ve köylüler arasında anlaşmalar yapılmak suretiyle güvenlik sorunu çözülmeye çalışılmıştır. Sanayi devriminin ardından feodalizm rejimi dünya üzerinden tamamen yok olmuştur.

Feodal Ne Demek Anlamı ve Feodalizm Nedir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

1 Yorum Yapılmış “Feodal Nedir Feodalizmin Anlamı

Bir Cevap Yazın

Top