10:20 am - Pazar Mart 26, 2017

Fatiha Suresi ve Anlamı

Perşembe, 5 Kasım 2015, 15:29 | Güncel | 0 Yorum

İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim’de bir çok sure ve dua vardır. Bu dualar Müslümanlara yapması gereken ve uyması gereken emir ve yasakları dile getirmektedir. Bu surelerden birisi de Fatiha suresi anlamıdır.

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahi rabbil’ alemin. Errahmanir’ rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’ budü ve iyyake neste’in. İhdinessıratel müstakim. Sıratellezine en’ amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin. AMİN…

Anlamı: 

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd o alemlerin Rabbi, O Rahmanve Rahim. O, din gününün maliki Allah’ım ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı ve inayeti. Hidayet eyle bizi doğru yola sen getir. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Fatiha Suresi Anlamı Konusunda Sizler İçin Hazırladığımız Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Hemen Bizlere Yazın. 

Yorum Yazın