8:53 pm - Cuma Mart 24, 2017

Fahriye Ne Demek

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:46 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Edebiyat dünyasından bir terim fahriye ne demek

FAHRİYE (Edebiyat)

Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerini, erdem, yücelik ve üstünlükle­rini dile getirerek kendilerini övmek amacı ile yazdıkları şiirlerdir. Fahriyeler müstakil şi­irler olabildiği gibi, daha çok kaside ve methiyeler içinde bir bölüm olarak yer alır­lar. Divan edebiyatında hemen her şair Fahriye yazmıştır. En ünlüleri Nef’i ile Sümbülzâde Vehbi’dir.

Yorum Yazın