5:13 pm - Perşembe Mart 23, 2017

Evenler Hakkında Bilgi

Cuma, 10 Mayıs 2013, 10:18 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Evenler Nedir, Evenler hakkında Bilgi

Evenler, lamutlar olarak da bilinir, Ku­zey Sibirya’da yaşayan bir halk. 1979 sayı­mında Even nüfusu yaklaşık 12 bin olarak belirlenmiştir. Evenler kültür, dil ve köken bakımından Evenklerle yakından ilişkili­dir. Buna karşılık Evenki özerk ilinin (ok­rug) kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde yaşayan Evenler, komşu halklarla öteden beri karşılıklı etkileşim içindedir.

Kamçatka’ya yerleşen Evenler, Çukçi özelliklerini benimserken, Yukagirlerle karışanlar iki dilli Even-Yukagir halkını oluşturmuşlardır. Evenlerle benzeri bağları bulunan öteki halklar arasında, ren geyiği yetiştiren göçe­be Dolganlar ile temelde balıkçılık ve avcı­lıkla geçinen Negidaller sayılabilir.

Yorum Yazın