Etienne Cabet Kimdir

Etienne Cabet Kimdir, Etienne Cabet Eserleri,  Etienne Cabet Hayatı Hakkında Bilgi

Etienne Cabet (d. 1 Ocak 1788, Dijon, Fransa – ö. 8 Kasım 1856, St. Louis, Missouri, ABD), Illinois eyaletindeki Nau- voo’da bir komünal yerleşim kuran Fransız sosyalist.

Cabet, yaşamının büyük bölümünü öğret­men, avukat, devrimci ve siyasal sürgün olarak geçirdikten sonra, ideal toplumla ilgili kuramlarını ortaya koyduğu Voyage en Icarie (1840; Icarie’de Yolculuk) romanını yayımladı. Düşüncelerini uygulamaya geçir­mek amacıyla birkaç yüz yandaşıyla birlikte 1848 ve 1849’da New Orleans’a gitti. Nau- voo’da eski bir Mormon yerleşimini satın aldı ve 280 göçmenle birlikte, Yunan mito­lojisinde güneşe kanat açan İkaros’tan esin­lenerek Icarie adını verdiği komünü kurdu. Düşüncelerinin çoğunu uygulamaya koya­madığı için, bu komün ödünlere dayalı bir birlik olmaktan öteye gidemedi. Komünde yaşayanların sayısı hiçbir zaman 1.800’ü geçmedi. 1856’da bazı görüş ayrılıklarının çıkması üzerine, Cabet 180 yandaşıyla bir­likte St. Louis’e gitti. Kısa bir süre sonra da orada öldü. Sonradan St. Louis yakınların­daki Cheltenham, Corning (Iowa) ve Cloverdale’de (California) yeni Nauvoo kolonileri kuruldu. Son iki koloni sırasıyla 1884 ve 1895’te dağıldı.

Bir Cevap Yazın

Top