12:08 pm - Salı Mart 28, 2017

Edip Ahmed Yükneki Hayatı

Cuma, 16 Eylül 2016, 21:57 | Yaşamlar | 0 Yorum

Edip Ahmed Yükneki Hayatı Kısaca Kimdir

Edip Ahmed Yükneki (ü. 12. yy), Türk edebiyatının en eski ürünlerinden Atabetü’l- Hakayık’ı yazan şairdir.

Edip Ahmed Yükneki’nin hayatı, kişiliği, yaşadığı dönem ve çevresine ilişkin kesin bilgiler yoktur. Doğuştan kör olduğu söylenir. Emir Arslan Hoca Tarhan’ın man­zumesinde doğduğu yerin Yüknek, babası­nın adının Mahmud, kitabının adının Ata- betü’l-Hakayık olduğu ve Kaşgar diliyle (Doğu Türkçesi) yazıldığı belirtilir. Atabe- tü’l-Hakayık, Dâd Sipehsâlâr Muhammed adlı bir Türk beyine sunulmuştur.  Edip Ahmed Yükneki kimdir hayatı hakkında kısaca bilgiler verdik.

Yorum Yazın