Web sitemize hoşgeldiniz, 18 Nisan 2018

Duyuru Nedir – Duyuru Nasıl Yazılır ve Yapılır

Duyuru nasıl yapılır, duyuru nedir

Duyuru, İlan olarak da bilinir, adresi saptanamayan kişiler için kullanılan bildi­rim yoludur. Bildirimi çıkaran merciin kararıy­la yapılır. Duyuru, ilgilinin en güvenilir biçimde öğrenebileceği bir gazetede ve varsa, bildirimi çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede yapılır. Ay­rıca bildirim konusu belgeler ve duyuru sureti, bu merciin bulunduğu yerde de herkesin görebileceği biçimde asılır. Gerek­tiğinde ikinci kez duyuru yapılmasına karar verilebilir. İki duyuru arasındaki süre bir haftadan aşağı olamaz.

Duyuru Nasıl Yazılır

Duyuruda ilgililerin ad ve soyadları, işleri, ikametgâh, konut ya da iş yerleri, bildirile­cek belgenin içerdiği konuların özetleri, duyurunun hangi merciden verildiği yazılmalıdır. Duyurunun asıldığı ya da gazeteler­de yayımlandığı tarihlerden sonuncusunu izleyen günden başlayarak yedi günün biti­minden sonraki gün bildirim yapılmış sayı­lır. Duruma göre 15 günü geçmemek üzere daha uzun bir süre saptanabilir.

Kamulaştırma Kanunu’nun 13. maddesine göre kamulaştırmayla ilgili belgeler, söz konusu taşınmaz malın bulunduğu yer ile belediye dairesi ya da köy odasına 15 gün süreyle asılır. Ayrıca, varsa yerel bir gazete­de belgelerin özeti yayımlanarak duyuru yapılır. İmar Kanunu’nun 29. maddesine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca onaylanarak kesinleşen imar ve yol istika­met planları belediyeye geldiği günden baş­layarak en geç 15 gün içinde, belediyede herkesin görebileceği bir yere bir ay süreyle asılır ve durum usulünce duyurulur. Duyuru nedir, duyuru nasıl yazılır ve duyuru nasıl yapılır konularında bilgi verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. MTL61 dedi ki:

  duyuru nedir
  duyuru özellikleri
  duyuru nasıl yazılır
  BU SORULARIN CEVABINI VERİR MİSİNİZ

 2. Mehmet Akbaş dedi ki:

  Acil yatmakta olan hastamıza acil 0 AR negatif kana ihtiyaçımız var insaniyetlik mamina acil ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp ACIL 0 AR negatif

Yorum Yaz

e okul