Din Felsefesinin Temel Problemleri

Din Felsefesinin Temel Problemleri

Dinin Tanımları: Kaynaklarında bulunan Tanrıya göre tanımlanan dinler moneteist (tek tanrılı) ve çok tanrılı (politeist) olarak ikiye ayrılır.

Tanrının Varlığı Problemi: Temellendirilebilmesi için Tanrının varlığının kanıtlanması gereken din de zaten Tanrının var olduğu inancına dayanmaktadır. Tanrının varlığı ile ilgili din felsefesinde tartışmalar bulunmakta olup kanıtlar da vardır.

Tanrının Temel Niteliklerinin Tanımlanması Problemi: Tanrının evrenle birlikte mi yoksa evrenden önce mi var olduğu tartışmaları din felsefesinde bulunmaktadır.

Vahyin İmkanı Problemi: Manevi bir varlık (Tanrı) ile maddi bir varlık (insan) arasındaki iletişimin mümkün olup olmadığı tartışmasıdır.
Tanrıyla Evren Arasındaki İlişkinin Ne olduğu Problemi: Tanrının doğa üstü mü yoksa doğa içi bir varlık mı olduğu tartışmaları.

Evrenin Yaratılışı Problemi: Evrenin başlangıcı ve bitişi var mıdır yoksa tek başlangıcı ve bitişi olmayan Tanrı mıdır sorusuna aranan cevap sonucu oluşan tartışma.
Ruhun Ölümsüzlüğü Problemi: İnsan ölüp bedenini kaybettiğinde ruhu da ölür mü yoksa başka bir mekanda yaşamına devam mı eder sorusuna aranan cevap sonucu oluşan tartışma.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.