Deniz Seviyesi nedir

Deniz Seviyesi ne demek, Deniz Seviyesi nasıl ölçülür bulunur

Deniz düzeyi ya da deniz seviyesi olarak da bilinir, hava ile denizin kesişme yüzeyi. Tüm kara yükseklikleri ve deniz derinlikleri bu düzey temel alınarak saptanır. Deniz düzeyi, gelgit olaylarına, atmosfer basıncına ve rüzgârın durumuna bağlı olarak her yörede sürekli değişiklikler gösterir. Daha uzun dönemli değişiklikler, Yerin iklim koşullarının değişmesinden kaynaklanır. Bu nedenle, deniz düzeyi uzun bir zaman dilimi içinde gelgitin tüm yüksekliklerinin ortala­ması alınarak saptanan ortalama deniz düze­yi olarak tanımlanır.

Dünya ölçüsünde, deniz düzeyi, 20. yüzyı­lın birinci yarısında yılda ortalama 1,2 mm yükselmiştir. Bu dönem içerisindeki belirli evrelerde, bu ortalamanın çok üstünde yükselmelere de rastlanmıştır (1946-56 ara­sında yılda 5,5 mm). Bu değişken yüksel­menin uzun zamandan beri süregeldiği sap­tanmıştır. Deniz düzeyinin bugünkü duru­munun 35 bin yıl önceki durumuna çok yakın olduğu sanılmaktadır. Bu düzey, 15-30 bin yıl öncesi dönemde 130 m ya da daha fazla düşme göstermiştir. Sonra tekrar yükselmeye başlayan düzey, o zamandan bu yana yükselmesini sürdürmektedir. Okya­nus düzeylerindeki düzensiz değişimlerin, Pleyistosen Bölüm (y. 2,5 milyon-10 bin yıl önce) sırasında kıtasal buzulların birbirini izleyen büyüme ve erimeleriyle birlikte ortaya çıktığı düşünülmektedir. Çünkü ok­yanus suları, buzul dönemi buzlarının en büyük kaynağıdır. Okyanus havzalarının biçim ve boyutlarında görülen daha yavaş değişmelerin deniz düzeyi üzerindeki etkisi görece azdır.

Deniz Seviyesi nasıl belirlenir, Deniz Seviyesi ne kadar

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.