Dede Korkut Kimdir Kısaca

Dede Korkut Kimdir Kısaca, Dede Korkut Hayatı ve Hikayeleri

Dede Korkut Hayatı ve Hikayeleri

Türklerin yaşayışlarını, örf ve adetlerini, geleneklerini, sosyal ve kültürel hayatını, Türklerin tüm yaşantısını günümüze kadar getiren onu masal ve hikayelerinde işleyerek bugünlere kadar ulaştıran Büyük Türk atasıdır Dede Korkut. Hayatı hakkındaki bilgiler yok denecek kadar azdır. Doğumu ve yaşadığı yer hakkındaki bilgiler kesin kaynaklara dayanmamaktadır.

Hayatı hakkındaki bilgiler, rivayetlere dayalıdır. Kimi araştırmacılara göre Hz. Peygamber zamanında yaşamıştır, kimileri ise Uzun Hasan döneminde yaşadığını söyler. Bazı araştırmalara göre ise Dede Korkut Oğuz döneminde yaşamıştır. Bu döneme ait olan on iki Dede Korkut hikayesi bu savın doğruluğunu kanıtlar niteliktedir. Pertev Naili Boratav kaleme aldığı İslam Ansiklopedisi’nde Dede Korkut Hikâyelerinin on beşinci yüzyıla kadar sözlü olarak geldiğini, bu yüzyıldan sonra ise Akkoyunlular tarafından yazıya geçirildiğini söylemektedir.

Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin hayatı, günlük yaşayışı hakkında bilgi vermektedir. Ancak Akkoyunlular bu hikayeleri yazıya geçirirken hikayelerin motiflerinde kendi gelenek ve göreneklerine göre de değişiklik yapmışlardır. On iki hikayeden oluşan eserin tüm hikayelerinde Dede Korkut ortaya çıkar. Hikayenin sonunda ortaya çıkan Dede Korkut boy boylayıp, soy soylar, dua eder.

On İki Dede Korkut Hikayesi

—Derse Han oğlu Boğaç

2—Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması

3—Bay Büre Beğ Oğlu Bamsi Beyrek

4—Kazan Oğlu Uruz’un Tutsak Olması

5—Deli Dumrul

6—Kazılık Koca Oğlu Yeğenek

7—Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı

8—Tepe-Göz

9—Beğil Oğlu İmren

10—Uşun Koca Oğlu Zegrek

11—Salur Kazan’ın Tutsak Olması

12—İç-Oğuza, Taş-Oğuzun Başkaldırması

Dede Korkut Hikayeleri ve Hayatı Hakkında Yorumlarınızı Paylaşabilirsiniz.

14 Yorum Yapılmış “Dede Korkut Kimdir Kısaca

  1. 9 daki ‘Beğil Oğlu İrmen’ değil,’Beğil Oğlu Emren’ olmalıydı çünkü 7.sınıf türkçe çalışma kitaplarında dinleme metni olarak verilmiş yani bunun normali hangisidir ve bu hikayeler aynı mı?

    1. Bilinmiyor işte sadece tahmin bunlar eğer net olsaydı neden 3 tane tarihten bahsederdi?

Bir Cevap Yazın

Top