Çocukluk Dönemi Özellikleri

İnsanın Çocukluk Döneminin Özellikleri, Çocukluk Dönemi Nedir

1-12 yaş arası döneme, çocukluk dönemi denir. Bu dönem fiziksel ve psikolojik özelliklere göre 3 evre içerir. Bunlar ; özerlik dönemi, oyun dönemi ve okul çağı dönemidir.

Özerklik dönemi; Bireyin 1-3 yaşları arasındaki çağıdır. Bu evrede çocuk, yürümeye, konuşmaya ve gözlemlemeye başlar.  Özerklik döneminde çocuk, şartlar ve yasaklarla ilgilenmez tamamen bağımsız hareket eder. Bu dönem çocukların kendilerini gösterdiği ve onunda varlığını kabul etmenizi istedikleri bir dönemdir. Bu dönemde kemik ve kas gelişimi güçlenir, tek ayak üzerinde durabilmeye, zıplamaya başlarlar. Nesneleri eliyle tutar, kendi has kelimeleriyle arzularını anlatırlar. Kimseden yardım almadan giyinmek isterler. Bu dönemde tuvalet alışkanlığı edinirler. Tuvalet eğitimi için en etkin zaman 12-15. aylar arasıdır. Ancak bu eğitime iki yaşına kadar zaman tanınabilir. Nesnelere bakar, incelerler ve kendine komik gelen şeylere gülebilir. Grupça oynamayı bu dönemde beceremezler.

Oyun dönemi, 3-6 yaşlar arasındaki döneme denir. Bu dönemi geçiren çocuk,  yaşıtlarıyla oyunlar oynamaktan hoşlanır. Devamlı kafasındaki soruları sorar ve öğrenmeye açtırlar. Mutlaka hepimiz hayatımızda bir kez dahi olsa çevremizde bulunan bu yaşlardaki çocuktan “Bu nedir?”, “Neden?” sorularını almışızdır. Masallara, çizgi kahramanlara ve hayal kahramanlarına ilgi duyar gerçek olduğunu düşünürler. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri de cinsiyetini algılamasıdır. Kızlar annelerini, erkekler ise babalarına yoğunlaşır hareketlerini inceler ve aynılarını kendileri uygular. Kelime hazneleri, anlatımları ve konuşmaları gelişir. Ruhsal açıdan gelişen çocuk, hareketlerini kontrol altında tutmaya, etrafındakilerinin sevmediği davranışları idrak edip bir daha tekrarlamamaya başlar.

Okul çağı dönemi; Bireyin sosyal ortama girdiği 6-11 yaşları arasındaki döneme denir. Bu evre çocuk büyüme hızı yavaşlar,  el hareketleri ve mimikleriyle anlatımı gelişir. Karakteristik özellikleri oluşmaya başlar. Okuldan aldığı eğitim, çocuğun ufkunu genişletir, iyi ve kötüyü ayırt etme özelliği başlar. Soyut düşüncelerin fakına varır. Hayali gerçekten ayırabilir. Cinsel kimliğini anlar ve özelliklerini tanır. Dışarıda oyun oynama isteği başlar. Oyunlarına olağanüstü kahramanları katar. Karşı cinsle oynamak istemez. Zaman zaman ise çevresinde lider olmayı ister ve bazı durumlarda da kavgacı olabilir.

Çocukluk Dönemi Nedir, Çocukluk Dönemi Özellikleri Hakkında Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

20 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.