Çocuğun Eğitiminde Okulun Önemi Nedir

Çocuğun Eğitiminde Okulun Önemi Nedir hakkında bilgi kısaca.

Aile, bir çocuğun hayatı içerisinde ilk eğitimini aldığı yerdir. Baba ve anne bir çocuğun ilk öğretmeni olup çocuğun okul çağı gelene kadar hayatın temellerini onlar öğretir. Okul da bir çocuğun eğitimindeki en önemli süreçlerden biridir. Nasıl büyükler günlerinin büyük bölümünü işte çalışarak mesai arkadaşlarıyla ve patronlarıyla geçiriyorsa küçükler de okullarda günlerinin büyük bölümünü arkadaşları ve öğretmenleri ile geçirirler. Bu sebeple okul onların tüm hayatı olur ve okuldaki tüm öğretmenler, dersler, yöneticiler, personeller ve öğrenciler bir çocuğun gelişimine olumlu veya olumsuz katkıda bulunur.

Disiplin, bir çocuğun okulda öğrendiği ilk şeydir. Bahçede ve sınıfta nasıl davranacakları öğretmenleri tarafından onlara anlatılır. Büyüklerle nasıl konuşulacağı da keza böyledir. Okul çocuklar için topluma dahil olma sürecidir ve insanlarla nasıl iletişim kurulacağının öğrenildiği ana eğitim kurumudur. Okul bu sebepledir ki çocukların eğitiminde çok büyük rol oynar.

11283

Çocuğun Eğitiminde Okulun Etkisi Hakkında Yorum Yapabilirsiniz.

25 yorum

 1. Lütfen yardım edin yarın münazaram var çoçuk eğtiminde aile mi yoksa okul mu önemlidir ben okulu savunucam bana kanıtlar bulmakta yardım ederseniz çok mutlu olucam

 2. Ailenin Önemi
  Aile; çocuğun gelişimini, toplumsal uyumunu ve başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biridir.
  Anne-babalar çocuklarını yetiştirmek için ciddi zaman, emek ve enerji harcarlar.
  Özellikle ömrünün ilk yıllarında çocuğun yaşamasında ve gelişiminde anne-baba kadar önemli olan başka bir etken söz konusu değildir.
  Çocuk ancak onu önemseyen, gereksinimlerine duyarlı davranan, onu ihmalden ve cezalandırıcı
  yaklaşımdan koruyan bir ortamda büyürse kendi potansiyelini gerçekleştirebilir. Bu çerçevede
  çocuğun ebeveynleri ile kurduğu ilişkinin niteliği çocuğun en önemli erken yaşam deneyimlerinden birini oluşturur.
  Aile ortamındaki yakın, sıcak ve duyarlı ilişkiler aile bireyleri arasında güvenli
  bir bağ oluşmasını sağlar. Duyarlı ve ilgili ailede, çocuğun duygusal işaretleri doğru bir şekilde
  alınır; çocuğun istekleri ve bakış açısı önemsenir; çocuğun gereksinimleri uygun bir biçimde ve
  zamanında karşılanır. Çocuğun toplumsal ilişkilerde kendini güvende hissetmesi, gerekli becerileri kazanabilmesi aile üyeleri ile güvene dayalı sağlıklı ilişki kurabilmesinin bir sonucudur.
  Olumlu aile ilişkileri çocuğun olumlu toplumsal beklentiler geliştirmesini sağlar. Böylece çocuk, diğer çocuklarla etkileşime daha rahat bir şekilde girer ve başka insanlarla girdiği etkileşimlerin olumlu ve ödüllendirici olması beklentisini taşır. Ebeveynlerden duyarlı, ilgili ve destekleyici bir bakım almak, çocuğun toplumsal yeterliliği, ilişkileri ve başarısı için gerekli olan özdeğer ve özyetkinlik
  duygularının oluşması için uygun bir zemin yaratır.
  Ailede şiddet, çatışma, geçimsizlik gibi kronik problemlerin yaşanması veya süreğen hastalıklar
  olması ise çocuk üzerinde yıkıcı etkiler yapar. Çocukları ile kurdukları ilişkide duyarlı davranmayan,
  çocuklarının gereksinimleri konusunda yeterince hassas olmayan, tutarlı bir şekilde çocuklarıyla
  ilgilenmeyen, çocuklarına aşırı müdahalede bulunan ve reddedici tavır takınan ebeveynlerin
  çocukları genellikle güvensiz ilişki geliştirirler.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.