3:14 am - Pazar Mart 26, 2017

Çekinme Ne Demek

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:30 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Çekinme Nedir

Çekinme, bir hakkı kullanmaktan ya da bir görevi yapmaktan kaçınma. Bir hakkın kullanılmaması biçiminde ortaya çıkan çe­kinme, ilgilinin serbest iradesine bırakılmış bir konu olduğundan, hukukça korunur. Parlamentoda ve yönetim organı içinde yer alan kurullarda, dernek ve şirketlerin or­ganlarında oy hakkını kullanıp kullanma­mak kişinin serbest iradesine bırakılmıştır. Buna karşılık bazı organlarda serbest irade söz konusu olamaz. Örneğin yargıçlar lehte ya da aleyhte oy kullanmak zorundadırlar.

Seçmen olarak oy kullanıp kullanmamak da ilgilinin serbest iradesine bırakılmış olmakla birlikte, bazı hukuk sistemleri seçmen ola­rak oy vermeyi yalnızca bir hak değil, aynı zamanda bir ödev olarak kabul ettiklerin­den oy kullanma zorunluluğunu öngörmüş­lerdir. Örneğin Türkiye’de 10 Ağustos 1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 63. maddesi, geçerli bir özrü olmadan seçime katılmayan seçmenlere 10 bin lira para cezası verilmesini öngör­müştür.

Çekinmenin yasal bir zorunluk olarak ortaya çıktığı durumlar da vardır. Bunun en belirgin örneği yargıçların bazı koşulların gerçekleşmesi durumunda taraflardan birinin istemi üzerine ya da kendiliğinden davaya bakmaktan kaçınmak zorunda ol­masıdır.  Hukuki anlamı Çekinme Ne Demek açıkladık.

Yorum Yazın